Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

3. Dekret zatwierdzający zmiany w numerze 134 naszego Prawa

KONGREGACJA DO SPRAW
INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

Prot. n. R. 17-1/92

Wielebny Księże,

Mam zaszczyt poinformować Księdza, że przestudiowaliśmy zmianę artykułu 134 paragraf pierwszy Prawa Podstawowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego przyjętego przez XVII Zebranie Generalne i przedstawione przez Księdza do aprobaty Stolicy Apostolskiej.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego aprobuje zmianę zredagowaną w taki sposób: „Jeżeli podczas pierwszych trzech lat sześcioletniej kadencji .nastąpi wakat funkcji Przełożonego Generalnego, zastąpi go jako wikariusz Pierwszy Radca, który natychmiast zatroszczy się o zwołanie zwyczajnego Zebrania Generalnego. Jeżeli natomiast wakat będzie miał miejsce w drugim trzechleciu, zastąpi go jako wikariusz Pierwszy Radca aż do końca tego sześciolecia”.

Prosząc Pana o wszelkie dobro dla Stowarzyszenia, korzystam z okazji, aby zapewnić o moim głębokim szacunku.

Oddany w Panu

Francisco Javier Errazuriz Ossa
Sekretarz

Rzym, 30 listopada 1992 r.