Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

ROZWIĄZANIE WIĘZÓW ZE STOWARZYSZENIEM

Bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy (2 P 1, 10).

Stowarzyszenie księży i braci jest obowiązane naśladować Świętą Rodzinę z Nazaretu w wiernym trwaniu pod wpływem więzi miłości Bożej, która jest mocna jak śmierć (OOCC IX, 24).

Aby stowarzyszeni pozostawali takimi z własnej ochoty i aby Stowarzyszenia nie porzucał nikt zwiedziony ponętami świata czy pokonany szatańską pokusą, kto chciałby opuścić Stowarzyszenie, jest obowiązany przedstawić na piśmie swoją decyzję, aby przełożeni na wszystkie sposoby podyktowane miłością mogli stwierdzić, czy tego rodzaju postanowienie było wynikiem pokusy, oraz dopomóc mu do przezwyciężenia jej po męsku i z własnej jego woli.
Z jakichkolwiek przyczyn następowałoby odejście ze Stowarzyszenia, jego przełożeni nie zaniechają okazywania odchodzącemu przejawów prawdziwej miłości (OOCC III, 63, 93-94).